El centre de l'Associació A.L.O.E. es troba a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al carrer Miquel Romeu, nº 93, 1r. pis. Veure plànol de situació